top of page

 

 

Plong Bv, gevestigd aan Erembodegemstraat 33, 9300 Aalst BE 0799.636.326, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.plong.be

Erembodegemstraat 33, 9300 Aalst

BE 0799.636.326

+32 473 83 28 21

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plong Bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Plong Bv verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@plong.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Plong Bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Plong Bv neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plong Bv) tussen zit. Plong Bv gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: #use_explanation

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Plong Bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Plong Bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Plong Bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Plong Bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Strikt noodzakelijke cookies:

 • CookieScriptConsent: Deze cookie wordt gebruikt door de Cookie-Script.com-service om de cookievoorkeuren van bezoekers te onthouden. De cookie-banner van Cookie-Script.com is noodzakelijk om correct te werken. Bewaartermijn: 1 maand

 • ssr-caching: Geeft aan hoe een site is weergegeven. Bewaartermijn: 33 seconden

 • XSRF-TOKEN: Deze cookie is geschreven om de sitebeveiliging te helpen bij het voorkomen van Cross-Site Request Forgery-aanvallen. Bewaartermijn: sessie

 • hs: Gebruikt om veiligheidsredenen. Bewaartermijn: sessie

 • bSession: Wordt gebruikt voor het meten van de systeemeffectiviteit. Bewaartermijn: 30 minuten

 • ARRAffinitySameSite (Resengo): Bij het gebruik van Microsoft Azure als hostingplatform en het inschakelen van load balancing, zorgt deze cookie ervoor dat verzoeken van één bezoekersbrowsersessie altijd door dezelfde server in het cluster worden afgehandeld. Bewaartermijn: sessie

Taregting cookies:

 • svSession: Identificeert unieke bezoekers en houdt de sessies van een bezoeker op een site bij. Bewaartermijn: 1 jaar 1 maand

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

 • _ga_Z90RF6H5X4: Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de sessiestatus te behouden. Bewaartermijn: 1 jaar 1 maand

 • ai_user: Deze cookienaam is gekoppeld aan de Microsoft Application Insights-software, die statische gebruiks- en telemetriegegevens verzamelt voor apps die zijn gebouwd op het Azure-cloudplatform. Dit is een unieke gebruikersidentificatiecookie waarmee het aantal gebruikers dat in de loop van de tijd toegang heeft tot de applicatie kan worden geteld. Bewaartermijn: 1 jaar

 • ai_session: Deze cookienaam is gekoppeld aan de Microsoft Application Insights-software, die statische gebruiks- en telemetriegegevens verzamelt voor apps die zijn gebouwd op het Azure-cloudplatform. Dit is een unieke, anonieme sessie-identificatiecookie. Bewaartermijn: 30 minuten

 • _ga: Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site. Bewaartermijn: 1 jaar 1 maand

Niet-geclassificeerde cookies:

 • fedops.logger.defaultOverrides: Bewaartermijn: 1 minuut
   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plong Bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@plong.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Plong Bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Plong Bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@plong.be

bottom of page